ĐÀO TẠO

  • 06/11/2017
  • 193

DDACONS mong muốn xây dựng một môi trường làm việc hướng đến sự liên tục trau dồi và phát triển năng lực của nhân viên. Các chương trình đào tạo thường niên không chỉ bổ sung kiến thức, phát triển các kỹ năng của mỗi cá nhân mà còn là cơ hội để tăng cường tinh thần làm việc tập thể của các nhân viên trong toàn công ty

Coi đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, Công ty Công ty cổ Phần Kỹ thuật DDA luôn tạo cơ hội cho các nhân viên ở mọi cấp bậc trong công ty được tham gia vào các khóa đào tạo hàng năm nhằm nâng cao kỹ năng làm việc. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, Công ty đã xây dựng Quy trình đào tạo nhằm đảm bảo thực hiện việc đào tạo một cách khoa học, hệ thống và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn nhằm mục đích: xây dựng, giữ gìn và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty qua đó thu hút nhân tài vào làm việc góp phần cùng Công ty phát triển trong hoạt động tư vấn và đóng góp cho xã hội.

Với đặc thù hoạt động tư vấn tại Công ty, Công ty đảm bảo cho toàn bộ nhân viên Công ty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao. Các chương trình đào tạo đa dạng và phong phú, được cung cấp dưới các hình thức lớp học, đào tạo thông qua công việc hay tự học. Nhân viện được hỗ trợ tài chính và khuyến khích duy trì việc không ngừng học tập cũng như được cung cấp các cơ hội phát triển tương ứng.

Bên cạnh các khóa đào tạo kỹ năng, toàn bộ nhân viên cũng thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo ngay trong công việc hàng ngày, giúp mọi thành viên hiểu rõ các hoạt động, yêu mến và tự hào về công ty của mình hơn.

  • Chia sẻ:

Bình luận