CÔNG TY PHẦN ĐẦU TƯ KHÔNG GIAN

Email: Info@spaceaa.com

Số điện thoại: 0283 556 5386  

Địa chỉ: 234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHÔNG GIAN

Văn phòng khối kỹ thuật xây dựng

Email: Info@spaceaa.com

Số điện thoại: 0283 556 5386  

Địa chỉ: 246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh