Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  • Lưu ý quan trọng: 

Từ ngày 01/7/2015, việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP 

Theo đó, sự cố công trình xây dựng được phân thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người như sau:

– Cấp I gồm: Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 6 người trở lên; sập, đổ hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên.

– Cấp II gồm: Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 1 đến 5 người; sập, đổ hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp II, cấp III.

– Các sự cố công trình xây dựng còn lại được xem là sự cố cấp III.

  • Nội dung chi tiết: File đính kèm

NGHI DINH 46-2015

Share