QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT_LỐI MÒN CỦA CÔNG VIỆC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT_LỐI MÒN CỦA CÔNG VIỆC

Khảo sát xây dựng là việc thu thập số liệu kinh tế và kỹ thuật để phục vụ cho việc lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các bước thiết kế sau thiết kế cơ sở.

👝👝👝Sản phầm của công tác khảo sát là tất cả số liệu hiện trạng, là đầu vào của công tác thiết kế, thi công công trình. Tuy nhiên chất lượng của công tác khảo sát chưa được quan tâm đúng mức. Thực tế triển khai có sự sai khác các quy định của Nhà nước về công tác khảo sát.

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️Nắm được thực trạng đó, trong buổi chia sẽ, đào tạo hằng tuần, ông Lê Văn Nhân – Giám đốc công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Không Gian (SPM) đã có trao đổi với các anh em tầm quan trọng của công tác khảo sát và việc quản lý chất lượng trong công tác khảo sát, các quy định liên quan.

👏👏👏Trong suốt quá trình đào tạo, các anh em trong công ty cùng nhau chia sẽ các kinh nghiệm thực tế triển khai đồng thời cũng phát hiện ra những sai sót khi thực hiện công tác khảo sát. Qua buổi đào tạo trên các anh em nhận ra chính bản thân cũng đang thực hiện không đúng 1 số quy đinh, do đi theo lối mòn chưa cập nhật kịp thời các thông tin quy định về khảo sát. Buổi đào tạo đã tạo nên luồng gió mới, học hỏi được các bài học quý báu phục vụ cho công việc khảo sát nói riêng và các công việc trong ngành xây dựng nói chung

link down load tài liệu bài giảng :

http://qlda.spaceaa.com/uploaders/download/NDAxMTY4

 

 

Share